การเลือกใช้งานล้อรถเข็น L series

การเลือกใช้งานล้อรถเข็น L series

แม้ว่าล้อรถเข็นจะมีมากมายหลายประเภทแต่เราสามารถพิจารณาเลือกล้อรถเข็นที่เหมาะกับเราได้โดยพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้:

 1. น้ำหนักที่บรรทุก
  • ควรคำนึงถึงน้ำหนักสูงสุดที่เราจะใช้ เพื่อตั้งเป็นเพดานน้ำหนักสูงสุดในการเลือกล้อรถเข็น
 2. สภาพพื้นที่
  • พิจารณาจากสภาพพื้นที่ใช้งานโดยรอบว่าเป็นอย่างไร
   • ขนาดพื้นที่ (แคบ – โล่ง)
   • ลักษณะของพื้นที่ (ประเภทของพื้น)
   • ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (น้ำ/น้ำมันเจิ่งนอง, มีสารเคมี, เศษขยะ/ของมีคมตามพื้น)
 3. ลักษณะภายนอกของล้อที่ต้องการ
  • แม้ว่าจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่หากหน้าตาของล้อรถเข็นไม่ถูกใจผู้ใช้งานย่อมมีปัญหาในระยะยาวแน่นอน

วันนี้เราเลยจะมาแนะนำท่านผู้สนใจว่าเมื่อใดที่ท่านควรเลือกใช้ล้อ L series โดยพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นที่ว่ามานี้

ล้อ L series เป็นล้อรถเข็นสำหรับงานเบา (ตัวย่อ L มาจากคำว่า Light ที่แปลว่า เบา) ดังนั้น
1. น้ำหนักที่บรรทุกไม่ควรเกิน 160 – 240 กก. (ในกรณีที่ใช้ล้อ 4 ลูก)
2. สามารถใช้งานได้แม้พื้นที่จะคับแคบ อาทิ ในตัวอาคารสำนักงานหรือร้านขนาดเล็ก
3. เนื่องจากล้อเป็นล้อยางธรรมชาติมีความนิ่มจึงไม่ทำให้พื้นเสียแม้เป็นพื้นไม้
4. ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีน้ำมัน / สารเคมี หรือของมีคมตามพื้นเพราะอาจทำให้ล้อเสียหายได้

Close Menu