เปรียบเทียบขนาดแป้นของล้อตราม้าขาวรุ่นต่างๆ

แป้น

ทางโรงงานผู้ผลิต ล้อรถเข็นตราม้าขาวแท้ มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาของท่าน เราจึงมีความมุ่งมั่นในการให้รายละเอียดสินค้าอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ท่านได้นำไปใช้ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ทางโรงงานจึงทำภาพขนาดแป้นล้อตราม้าขาว ให้ลูกค้าสามารถพิมพ์ออกไปเทียบกับการใช้งานจริง

วิธีการพิมพ์ภาพขนาดแป้นล้อตราม้าขาว

ผ่านทาง Computer:

 1. คลิกที่ลิ้งค์ -> ภาพขนาดแป้นล้อตราม้าขาว
 2. กด Download
 3. เลือกตำแหน่ง Save
 4. เปิดไฟล์
 5. กดปุ่มสั่งพิมพ์
 6. เลือก Paper Size: “A4”
 7. เลือก Scale: “Actual Size”
 8. สั่งพิมพ์
 9. เปรียบเทียบขนาดกับเหรียญ 5 บาท / เหรียญ 1 บาท
 10. หากขนาดเหรียญถูกต้อง ท่านสามารถนำภาพแป้นไปเปรียบเทียบกับการใช้งานได้อย่างถูกต้อง*

ผ่านทางเว็บ Chrome:

 1. คลิกที่ลิ้งค์ -> ภาพขนาดแป้นล้อตราม้าขาว
 2. กดปุ่มสั่งพิมพ์
 3. กดเปิด Settings
 4. เลือก Paper Size: “A4”
 5. เลือก Scale: “Default” หรือ “100”
 6. สั่งพิมพ์
 7. เปรียบเทียบขนาดกับเหรียญ 5 บาท / เหรียญ 1 บาท
 8. หากขนาดเหรียญถูกต้อง ท่านสามารถนำภาพแป้นไปเปรียบเทียบกับการใช้งานได้อย่างถูกต้อง*

*ภาพเป็นขนาดโดยประมาณเท่านั้น ขนาดมีสิทธิ์คลาดเคลื่อนเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับโปรแกรมพิมพ์และเครื่องพิมพ์

พิมพ์ขนาดแป้น พร้อมเตรียมเหรียญ 1 บาท / 5 บาท

เทียบขนาดเหรียญ ถ้าตรงตามช่อง แสดงว่าสัดส่วนใกล้เคียงจริง

นำแป้นล้อที่ใช้อยู่มาวางเทียบ ถ้ารูยึดใกล้เคียงกัน แสดงว่าสามารถใช้ด้วยกันได้

Close Menu