คำแนะนำ

เพืื่อความปลอดภัยในการใช้ล้อรถเข็นที่ถูกต้อง
กรุณาคำนวณน้ำหนักบรรทุกรวมในการใช้งานไม่เกิน 75%

ตัวอย่าง

รถเข็น 1 คัน                 = 1 x 4 ลูก
ใช้ล้อขนาด 4″ หมุน      = 1 x 4 ลูก x 90 kg. ต่อลูก = 360 กก.
Safety load                 = 360 kg. x 75% (3 ลูก)
สรุป น้ำหนักที่เหมาะสม    = 
270 กก.

Close Menu